จัดทำผลการเรียนรายภาค

จัดทำผลการเรียนรายภาค

ไฟล์คู่มือส่วนใหญ่เป็นไฟล์ประเภท pdf ต้องอาศัยโปรแกรมตัวหนึ่งตัวใดต่อไปนี้ Acrobat Reader | Foxit Reader

 1. ครูผู้รับผิดชอบ
 2. คู่มือจัดทำ ปพ.5 ด้วยโปรแกรมBookmark2551 (pdf)
 3. คู่มือพิมพ์เล่ม ปพ.5 (pdf)
 4. แบบฟอร์ม
  - ส่งผลตรวจข้อมูลรายวิชาในฐานข้อมูล
  - แบบฟอร์มบันทึกเพิ่มเติม(ท้ายปพ.5) ( word | pdf )
  - แบบฟอร์มขอเพิ่มคะแนนนักเรียน กรณีไม่มีรายชื่อนักเรียนในฐานข้อมูล 
  - แบบฟอร์มคำร้องขอแก้ไขผลการเรียน
 5. โปรแกรม Bookmark online
 6. โปรแกรม Bookmark 2551 offline 
 7. แก้ปัญหาเบื้องต้น
  - ติดตั้งโปรแกรมไม่ได้
  - ตรวจสอบโปรแกรมที่มีอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์
  - ไม่แสดงภาษาไทย
  - ส่งออกไฟล์ Excel
  - ไม่แสดงชื่อครูที่ปรึกษา
  - ดาวน์โหลดไฟล์ bookmarkdg.exe ไม่ได้

 

-----------------------------------------------------------------------------

การตรวจสอบไฟล์ฐานข้อมูล

-----------------------------------------------------------------------------
ครั้งที่ 1 ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น ส่วนที่ครูผู้สอนไม่สามารถแก้ไขด้วยตนเองได้ โดยตรวจสอบ 2 รายการ
รายการที่ 1
  - เมนู 2 หน่วยการเรียน > ไอคอนรูปหนังสือ (ด้านขวามือไอคอนที่ลำดับที่2)
  - แถบ "รายวิชา"  ตรวจสอบ
        1. รหัสวิชา, รายวิชา
        2. น้ำหนัก/หน่วยกิต
รายการที่ 2 
 - เมนู 4 รวมประเมินผล  ตรวจสอบ      
      1. ความถูกต้องของรายชื่อนักเรียน  ลำดับเลขที่อาจไม่ตรงกับใบรายชื่อ ให้ตรวจสอบแค่มีรายชื่อครบถ้วน
      2. จำนวนของนักเรียน โดยเฉพาะกลุ่มวิชาเลือก 

แจ้งผลการตรวจสอบ
     คลิก shorturl.at/yBDGS

 

วิธีติดตั้งโปรแกรม

สำหรับลงเครื่องใหม่
 • ติดตั้งโปรแกรมใหม่
 • ต้องติดตั้ง 2 ตัว อยู่ในโฟลเดอร์ ./core คือ
  - AccessRuntime_2013_x86_en-us.exe เครื่องไหนลงโปรแกรม Microsoft Office 64 Bit ไว้จะติดตั้งไม่ได้
  - Bookmark2551setup.exe
  ดูขั้นตอนโดยละเอียด..
 • คัดลอกไฟล์ในโฟลเดอร์ ./Update66 เพื่ออัพเดทโปรแกรม
  การดำเนินการนี้สำหรับเครื่องที่ติดตั้งโปรแกรม Bookmark2551 ไว้แล้วเท่านั้น ถ้ายังไม่ติดตั้งไปดูวิธีติดตั้งก่อน
  - ดาวน์โหลดไฟล์ bookmarkdg.exe แล้วไปวางไว้ที่ C:\semester2551
  - ดาวน์โหลดไฟล์ Advisors.txt ไปวางไว้ในโฟลเดอร์ฐานข้อมูลตัวเองเช่น t008

วิธีอัพเดทโปรแกรม

สำหรับเครื่องที่ติดตั้งโปรแกรม Bookmark ไว้แล้วเท่านั้นไม่ต้องถอนโปรแกรมเก่า  หากยังไม่ได้ติดตั้งให้ไปวิธีติดตั้งก่อน

คัดลอกไฟล์ในโฟลเดอร์ ./Update66 เพื่ออัพเดทโปรแกรม
การดำเนินการนี้สำหรับเครื่องที่ติดตั้งโปรแกรม Bookmark2551 ไว้แล้วเท่านั้น ถ้ายังไม่ติดตั้งไปดูวิธีติดตั้งก่อน
- ดาวน์โหลดไฟล์ bookmarkdg.exe แล้วไปวางไว้ที่ C:\semester2551
- สร้าง Shortcut โดยคลิกขวาที่ไฟล์bookmarkdg.exe แล้วเลือก Sendto Desktop
- ดาวน์โหลดไฟล์ Advisors.txt ไปวางไว้ในโฟลเดอร์ฐานข้อมูลตัวเองเช่น t008 

>>ดูวิธีติดตั้งและอัพเดทภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2566 โดยละเอียด

แก้ปัญหา ส่งออกไฟล์ Excel ไม่ได้

กรณีอัพเดทเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่สามารถส่งออกไฟล์เป็น excel ได้ ให้ดาวน์โหลดและคัดลอกไฟล์ในโฟลเดอร์ .\Update66\updateเดิม ทั้งสองไฟล์ ไปไว้ในโฟลเดอร์ c:\semester2551\Database
 

แก้ปัญหา ไม่แสดงชื่อครูประจำชั้น

ดาวน์โหลดและคัดลอกไฟล์  advisors.txt ใน .\Update66 ไปไว้ในโฟลเดอร์ฐานข้อมูล Txxx (xxx คือรหัสครู)

ดาวน์โหลดไฟล์ bookmarkdg.exe ไม่ได้

คาดว่าน่าจะมีปัญหาตัวป้องกันดาวน์โหลด .exe แก้โดยให้ดาวน์โหลดไฟล์ bookmarkdg.zip แทน แล้วค่อยมาแตกไฟล์เอา bookmarkdg.exe ไปใช้