ตรวจสอบโปรแกรมที่มีอยู่ในเครื่อง

ตรวจสอบว่ามีโปรแกรมอยู่ในเครื่องหรือยัง

  1.  กดปุ่ม windows + r    

  2. โปรแกรมจะแสดงกล่อง Run  ให้พิมพ์ appwiz.cpl แล้วกด OK

  3. แสดงหน้าต่าง Programs and Features  ให้ตรวจสอบว่ามี 2 โปรแกรมนี้
    และต้องไม่มี Microsoft Access Database engine 2010  ถ้ามี Microsoft Database engine 2010 ให้ดับเบิลคลิกเพื่อถอนทิ้ง

  4. หากมีครบทั้งสองตัวแสดงว่าได้ลงโปรแกรม Bookmark ไว้แล้ว 

ให้เปิดโปรแกรม แล้วดูตำแหน่งลูกศรชี้ ถ้าเป็น 30/09/2558 ให้อัพเดทโปรแกรม https://drive.google.com/drive/folders/1r5bNUfyWPeJU8KxU0MuW-rGZ7XT_4af1

เวอร์ชันปัจจุบัน(2566)  ดูวิธีอัพเดทที่นี่

Tags: