แก้ปัญหาติดตั้งแล้วไม่แสดงภาษาไทย

 1. กดปุ่ม windows + r    
  windows+R

 2. โปรแกรมจะแสดงกล่อง Run  ให้พิมพ์ intl.cpl แล้วกด OK

 3. จะแสดงหน้าต่าง Region  ให้ดูในแถบ Administrator และดูการ กำหนดค่าในส่วนของ Language for non-Unicode programs ต้องกำหนดเป็น “Thai(Thailand)”

   

 4. ถ้าไม่ใช่ ให้กดเปลี่ยนการตั้งค่าบนปุ่ม Change system locale…

  แล้วตั้งค่าเป็น Thai (Thailand) คลิก OK โปรแกรมอาจบังคับให้รีสตาร์ทเครื่อง

   

Tags: