ตารางเรียนปรับพื้นฐาน ปีการศึกษา 2567

โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน จัดสอนปรับพื้นฐานให้กับนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 ระหว่างวันที่ 29 เมษายน 2567 - 9 พฤษภาคม 2567

ตารางเรียนปรับพื้นฐาน ม.1 | ตารางเรียนปรับพื้นฐาน ม.4