bookmark

ตรวจสอบโปรแกรมที่มีอยู่ในเครื่อง

ตรวจสอบว่ามีโปรแกรมอยู่ในเครื่องหรือยัง

  1.  กดปุ่ม windows + r    

  2. โปรแกรมจะแสดงกล่อง Run  ให้พิมพ์ appwiz.cpl แล้วกด OK

Tags: