ปรับปรุงผลการแก้ไขผลการเรียน ล่าสุด

อัพเดท ! ฐานข้อมูลผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2566 หลังการแก้ตัวรอบพิเศษ  วันที่ 27 ธันวาคม 2566  <<คลิกดูผลการเรียน>>